fbpx

ZASEBNOST

Politika varovanja osebnih podatkov

V podjetju MOTUS, Mitja Marguč s.p. si prizadevamo, da se pri nas počutite varni, pri čemer stremimo, da so vaši osebni podatki varovani najbolj kar se le da. Zavedamo se svoje odgovornosti v zvezi z ravnanjem z vašimi osebnimi podatki, zato vse osebne podatke obdelujemo v skladu z vsakokrat veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov, Zakonom o elektronskih komunikacijah in s Splošno uredbo o varstvu podatkov (»GDPR«).

Namen Politike varovanja osebnih podatkov (»Politika«) je, da vas seznanimo, za katere namene pridobimo vaše osebne podatke, kakšna bo njihova uporaba, kakšne so vaše pravice v zvezi s podatki, ki jih hranimo o vas, in kako jih uveljavljati.

Upravljalec podatkov
Upravljavec vaših osebnih podatkov je podjetje MOTUS, Mitja Marguč s.p., Orešje 32, 2250 Ptuj.

Namen obdelave podatkov in vrste osebnih podatkov
Vsi osebni podatki (ime in priimek, naslov, naslov elektronske pošte, telefonska številka), ki nam jih posredujete, bomo obravnavali zaupno in jih uporabili zgolj v namene, za katere ste jih posredovali (nakup v spletni trgovini). Če bo nastala potreba po nadaljnji obdelavi vaših podatkov za kak drug namen, vas bomo o tem predhodno obvestili in vas zaprosili za privolitev v obdelavo.

Obisk in uporaba spletne strani
Ob vsakem obisku spletnih strani www.fittovarna-shop.com se na spletnem strežniku avtomatsko shranjuje dnevniška datoteka spletnega strežnika (npr. IP-številka – številka, ki identificira posamezni računalnik oziroma drugo napravo, povezano s spletom; različica brskalnika, čas obiska in podobno). Te podatke obdelujemo za potrebe vodenja svoje statistike obiskov obeh spletnih strani. MOTUS, Mitja Maguč s.p. tako zbrane podatke obdeluje posebej in jih ne povezuje z drugimi podatki.

Če na spletni strani obstajajo povezave na druge spletne strani, ki niso v nikakršni povezavi s podjetjem MOTUS, Mitja Marguč s.p., ne prevzemamo nobene odgovornosti za zaščito podatkov na teh spletnih straneh.

Obdelava osebnih podatkov naših strank
Podatke, ki nam jih posredujete v okviru povpraševanja, nam posredujete prostovoljno in na osnovi privolitve v komunikacijo po e-pošti za namen komuniciranja za vaše povpraševanje. Te podatke bomo obdeloval zgolj za potrebe priprave ponudbe in medsebojne komunikacije. Za pravilnost in točnost teh podatkov ste odgovorni izključno sami.

Navedene podatke obdelovalec podatkov potrebuje za obdelavo prejete zahteve (povpraševanje) ter se skladno s 6. členom Splošne uredbe o varstvu podatkov šteje za obdelavo podatkov zvezi s pogodbo. Kot pogodba se v tem smislu šteje povpraševanje in prodaja izdelkov obdelovalca podatkov.

Uporabniki podatkov 
Vsi podatki, zbrani na osnovi zgoraj naštetih pravnih podlag, bodo uporabljeni v skladu z namenom, za katerega so bili zbrani in jih brez vaše privolitve ne bomo posredovali tretjim osebam. Osebni podatki klientov se zaradi zaupnega razmerja med uporabnikom in podjetjem MOTUS, Mitja Marguč s.p. ne razkrivajo nobenim tretjim osebam.

V okviru zakonskih pristojnosti je mogoče vaše osebne podatke razkriti naslednjim obdelovalcem podatkov:

 • ponudnikom poštnih storitev, ponudnikom odpremnih storitev, ponudnikom storitev uničenja spisov in nosilcev podatkov;
 • ponudnikom storitev informacijske tehnologije v okviru servisiranja in vzdrževanja programske in strojne opreme;
 • administratorju in skrbniku spletne strani.

MOTUS, Mitja Marguč s.p. se zavezuje, da vaših osebnih podatkov ne bo posredoval ali prenesel v tretjo državo ali kaki mednarodni organizaciji.

Obdobje hrambe 
Zagotavljamo vam, da vaše podatke hranimo le toliko časa, kolikor je potrebno, da se izpolni namen, zaradi katerega so bili zbrani in uporabljeni, in sicer:

 • dnevniške datoteke spletnega strežnika se hranijo 3 (tri) mesece;
 • vaši kontaktni podatki za potrebe komunikacije se obdelujejo zaključenega posla oziroma zaključene komunikacije;
 • če za posamezne podatke, ki se obdelujejo za realizacijo pogodb, obstaja drugačen zakonski rok shranjevanja (npr. računovodski ali davčni podatki), znaša rok hrambe 10 (deset) let. V tem času je obdelava podatkov omejena.
 • po prenehanju potrebe po vodenju podatkov, tj. po izpolnitvi namena, za katerega so bili zbrani, se podatki nemudoma nepovratno in trajno izbrišejo.

Vaše pravice
MOTUS, Mitja Marguč s.p. zagotavlja uresničevanje vseh pravic, ki vam pripadajo v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov.
Od podjetja lahko kadar koli zahtevate:

 • izbris vaših podatkov z baze povpraševanja
 • izpis vaših podatkov, ki se shranjujejo za namene povpraševanja
 • spremembo vaših podatkov
 • zahtevati prenosljivot podatkov

Spremembe 
Pridržujemo si pravico, da predmetno Politiko po potrebi občasno prilagodimo dejanskim razmeram in zakonodaji s področja varstva osebnih podatkov. Zato vas prosimo, da pred vsakim posredovanjem osebnih podatkov preverite aktualno različico, da boste seznanjeni z morebitnimi spremembami in dopolnitvami.MOZ

Scroll to Top

Izberi težavnost

Rdeča (lažja) elastika + 12 KG kettlebell
Črna (težja) elastika + 20 KG kettlebell

Izberi težavnost

Rdeča (lažja) elastika + 12 KG kettlebell
Črna (težja) elastika + 20 KG kettlebell

Izberi elastiko

Tukaj izbereš težavnost elastike, rdeča je lažja in črna je težja