fbpx

Kdo je najmočnejši v E.Leclercu?

Ker praznujemo rojstni dan trgovskega centra E. Leclerc Maribor smo kot fitnes razmišljali o tem koliko je tistih najmočnejših, ki nakupujejo prav v Leclercu.
Za vas smo pripravili mini tekmovanje v dviganju uteži, prav za prav so to TRIJE KRALJI DVIGANJA UTEŽI. Najmočnejšega kupca čaka lepa nagrada !
V soboto 25.11.2017 ob 11. uri v osrednjem delu E. Leclerc Maribor !
Prijavi se tukaj:
[gravityform id=”13″ title=”true” description=”true”]
PRAVILA NAGRADNE IGRE
»KDO JE NAJMOČNEJŠI V E.LECLERCU«
 

 1. člen (SPLOŠNO)

Organizator nagradne igre je podjetje Sport-Mark d.o.o., Vosek 26c, 2231 Pernica (v nadaljevanju: organizator).
Nagradna igra poteka na ozemlju Republike Slovenije, v poslovalnici E.Leclerc v Mariboru, Tržaška cesta 67a, v prostorih E.Leclerca, na dan 25.11.2017 med 11.00 in 12.30 uro. Nagradna igra se izvaja v okviru praznovanja 10. obletnice E.Leclerc Maribor.
 

 1. člen (POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA NAGRADNE IGRE)

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe, starejše od 18 let, ki so državljani ali rezidenti Republike Slovenije, ki izpolnijo obrazec za sodelovanje v tekmovanju »Kdo je najmočnejši v Leclercu« – tekmovanje v dvigovanju uteži – potisk s prsi ter počep. Udeleženci nagradne igre dne 25.11.2017 med 11.00 in 13.00 uro v prostorih E.Leclerca sodelujejo v tekmovanju dvigovanja uteži.
Med tistimi, ki se bodo v tem času prijavili na tekmovanje ter poskusili dvigovati uteži, bodo tisti, ki bodo izvedli največ ponovitev, dobil nagrado, opredeljeno v členu 3 spodaj.
Zaposleni v Sport-Mark d.o.o., njihovi ožji družinski člani ter vse pravne in fizične osebe, ki sodelujejo pri organizaciji nagradne igre ali zaposleni v podjetjih, ki so kakorkoli povezani s poslovanjem organizatorja, v nagradni igri ne smejo sodelovati.
 

 1. člen (POTEK NAGRADNE IGRE)

Nagradna igra poteka dne 25.11.2017 med 11.00 in 12.30 uro v prostorih E.Leclerca.
Udeleženci pod nadzorom dvočlanske komisije dvigujejo uteži in sicer trije glavni dvigi:
– potisk s prsi (bench press) – 50 kg za moške in 30 kg za ženske
– počep (back squat) 60 kg za moške in 40 kg za ženske
Udeleženec dviguje uteži v obeh vajah. Pri vsaki vaji se šteje število ponovitev, ki jih je udeleženec pravilno izvedel. Kot najboljši je izbran tekmovalec, ki je naredil največ ponovitev pri vsaki vaji in tako dvignil (skupno) največjo težo pri posamezni vaji.
Teža se med izvedbo vaje ne spreminja. Če komisija med izvedbo oceni, da udeleženec ne more varno dvigniti in spustiti teže, prekine vajo. Udeleženec ima pravico še enkrat poskusiti dvigniti težo; če mu ne uspe, se upošteva število vaj, ki jih je pravilno izvedel.
Komisija skrbi za varno izvedbo dviga. Komisija lahko prekine vajo, če ugotovi, da udeleženec ne more varno izvesti dviga. Odločitev komisije je dokončna.
Komisija zapiše število ponovitev, ki jih je ob vsaki vaji izvedel udeleženec. Pri ugotavljanju »najmočnejšega v E.Leclercu« se upošteva skupno število vseh ponovitev. Število ponovitev obeh vaj se sešteje, kot najboljši je izbran tekmovalec, ki izvedel največjo število ponovitev.
 

 1. člen (NAGRADE)

Nagradna igra ima 1 glavno nagrado in sicer:
Nagrado št. 1 beljakovine PhD Synergy in kovinski bidon PhD ter darilno košarico E.leclerc prejme oseba, ki v času trajanja nagradne igre izvede največje število ponovitev pri obeh vajah.
Podelili bomo tudi več tolažilnih nagrad in sicer:

 • 10x jekleni bidon PhD
 • 10 x proteinska čokoladica PhD Smart Bar ali GRENADE Carb killa

Nagrade niso zamenljive ali izplačljive v gotovini.
 
PREVZEM NAGRAD

 1. člen

Nagrado prejme nagrajenec takoj ob zaključku nagradne igre ob 12.30 uri v prostorih E.Leclerc, kjer je potekalo tekmovanje. Če nagrajenca ob zaključku nagradne igre ni več v prostorih E.Leclerca, bo o prejemu nagrade obveščen po telefonu in elektronskem naslovu, ki ga je navedel v prijavnici. Nagrajenec lahko dvigne nagrado najkasneje v roku 10 dni od zaključka nagradne igre v prostorih organizatorja, v fitnesu Fit tovarna, kasnejši prejem nagrade ni mogoč.
 
VAROVANJE INFORMACIJ IN OSEBNIH PODATKOV

 1. člen

Nagrajenec je po Zakonu o dohodnini davčni zavezanec, zato je pred prevzemom nagrade dolžan predložiti davčno številko in osebne podatke. Plačilo vseh davkov od nagrad (vključno z DDV-jem) je odgovornost organizatorja.
Organizator bo za nagrajenca od vrednosti nagrade odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitna doplačila dohodnine na podlagi letne dohodninske odločbe je dolžan poravnati nagrajenec sam.
Akontacije dohodnine skladu z 282. členom Zakona davčnem postopku (ZdavP-2) organizatorju nagradne igre ni treba odtegniti in plačati, če je izračun le-te nižji od 20,00 evrov. V davčno osnovo se ne všteva dobitek, če vrednost dobitka ne presega 42 evrov.
 

 1. člen

Organizator nagradne igre se obvezuje, da bo osebne podatke nagrajenca uporabljal izključno za namene izvedbe nagradne igre, podeljevanja nagrad v nagradni igri in plačila akontacije dohodnine. Sodelujoči v nagradni igri organizatorju kot upravljavcu osebnih podatkov dovoljujejo, da do preklica sodelujočega vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko zbranih osebnih podatkov za namene obveščanja o nagradni igri in ostalih aktivnostih fitnesa Fit tovarna in Fit tovarna shop. Organizator nagradne igre jamči, da podatki, ki jih bodo sodelujoči posredovali, ne bodo predani v roke tretji osebi ali kakorkoli drugače uporabljeni v nasprotju z zakonodajo Republike Slovenije.
Skladno z 30. in 31. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov lahko oseba, na katero se osebni podatki nanašajo, zaprosi pri upravljavcu osebnih podatkov za njihovo posredovanje. Upravljavec zbirke osebnih podatkov bo podatke sporočil najkasneje v roku 15 dni po prejemu zahteve oz. v enakem roku sporočil, da podatkov ne bo posredoval. Upravljavec zbirke osebnih podatkov je organizator nagradne igre – Sport-Mark d.o.o.
Preklic soglasja za obdelavo osebnih podatkov pri organizatorju lahko sodelujoči sporoči s pisnim obvestilom na naslov organizatorja ali s pisnim obvestilom na info@fittovarna.com.
 

 1. člen

Organizator nagradne igre se zavezuje, da bo osebne podatke, zbrane v okviru te nagradne igre, varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov, ter da jih ne bo posredoval tretjim osebam.
 
KONČNE IN PREHODNE DOLOČBE

 1. člen

Sodelujoči, ki sodeluje v nagradni igri s Prijavo izrecno izjavlja, da je seznanjen s Pravili in pogoji sodelovanja v nagradni igri ter z njimi soglaša. Pravila pričnejo veljati po tem, ko so bila javno objavljena. Organizator nagradne igre si pridržuje pravico do sprememb pravil in pogojev sodelovanja v nagradni igri.
Organizator nagradne igre bo poskrbel za varno izvedbo tekmovanja, ne prevzema pa nobene odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica udeležbe v tekmovanju (bolečine v mišicah ipd.).
Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema ali koriščenja nagrad, s čimer se udeleženci izrecno strinjajo. Organizator prav tako ne odgovarja, če nagrajenec navede napačne podatke ali so navedeni kontaktni podatki nečitljivi.
Vse morebitne nejasnosti glede razlage tega pravilnika oziroma izvedbe tekmovanja ter druge nepredvidene primere bo suvereno reševal organizator. V kolikor sporazumna rešitev ne bo mogoča, je za razrešitev spora pristojno sodišče v Mariboru.
 

 1. člen

Pravila začnejo veljati z dnem objave na spletni strani organizatorja in veljajo do 25.11.2017.
 
Maribor, 21.11.2017
Sport-Mark d.o.o.

Mogoče vas zanima tudi:

CIMETOV SMOOTHIE

Ideja za hitro in lahko večerjo. CIMETOV SMOOTHIE. Za ta odličen cimetov smoothie potrebujete le nekaj osnovnih sestavin. ✅ Mandljevo mleko ✅

KAKO TELOVADITE IN JESTE NA MORJU?

Poletje je čas, ko se velikokrat pregrešimo pri hrani. In ni nam jasno kako je možno, da po dveh tednih morja pridemo

PREMERJAJTE IN PRIMERJAJTE

Hoja v fitnes je velikokrat povezana s potrebo oziroma željo po preoblikovanju telesa. Takšnem ali drugačnem. In naš um je nastavljen tako,

Leave a Comment

Scroll to Top